present perfect tense(مقدماتی-درس هجدهم)

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

درصورتیکه فایل صوتی این جلسه رو نیاز دارید اینجا کلیک کنید

این درس به تدریج کامل خواهد شد

قبل از شروع درس هجدهم، لطفا تمرین های زیر رو انجام بدنین: 

سعی کنین از روی بخش فارسی، قسمت انگلیسیش رو بگین.

Don’t wait for me. I am eating dinner out منتظرم نباش. من شام رو بیرون میخورم

Did you have a good time without me last night? دیشب مهمونی بدون من بهت خوش گذشت

We thought of you last night. We had a whale of a timeجات رو خالی کردیم. خیلی خوش گذشت

What happened to you when I wasn’t at home last night چه اتفاقی برات افتاد وقتی من دیشب خونه نبودم?

I was sitting in my room watching TV, when suddenly I heard an accidentنشسته بودم تو اتاقم داشتم تلویزیون تماشا می کردم که یهو صدای تصادفی رو شنیدم

Why are you talking to me like this? چرا با من داری اینجوری صحبت می کنی

It’s none of my business به من ربطی نداره

I was asked to stay here. That’s it از من درخواست شد که اینجا بمونم. همین

Did you have any problems before your retirement ببینم قبل از بازنشستگی هم مشکلی داشتین?

Why are you gonna resign? You haven’t got any problems here چرا می خوای استعفا بدی. مشکلی نداری که تو اینجا

 I haven’t got anything to say. What shall I sayچیزی برای گفتن ندارم. چی بگم

You are off color. is anything wrong? رنگت پریده چیزی شده

I have got stomachache I haven’t got any tablet what shall I do معده درد دارم قرص هم ندارم چی کار کنم

Why don’t you see a doctor? چرا نمی ری دکتر

It is non of my business, why do you think I am guilty

به من ربطی نداره چرا فکر می کنی من مقصرم

I would like some information about your classes'

یه سری اطلاعات می خوام راجع به کلاسهاتون

Are you free to type the letters? My boss needs them

بیکاری این نامه ها رو تایپ کنی رئیسم لازم داره

I am fully tied up, I am typing them later بزارشون روی میز بعدان تایپ می کنم

Was anybody seen in the street last night,   کسی دیده شد توی خیابون

Who was seen کی دیده شد

Unfortunately I didn’t see him because he was wearing a mask on his face

متاسفانه من ندیدمش چون ماسک زده بود روی صورتش

Where were you seating last night I didn’t see you

He was wearing a mask

کجا نشسته بودی دیشب من ندیدمت

Why didn’t you see me, I was siting on the corner wearing a red tie, speaking to your mother

  چرا منو ندیدی من اون گوشه نشسته بودم کروات قرمز زده بودم و با مادرت حرف میزدم

Who interviewed you in the office last night کی با تو مصاحبه کرد

As far as I know no body was interviewed in this respect

تا اونجایی که یادمه هیچ کس در این زمینه مصاحبه نشد

Until what time were you quarreling last night

تا چه ساعتی داشتید دعوا می کردید دیشب

 Why did you leave the office so late? I was worried about you

چرا اداره رو اینقد دیر ترک کردی من نگرانت بودم

Why don’t you ask your colleague he knows everything about you

چرا از همکارت نمی پرسی اون همه چیو راجع بهت می دونه

I was walking along the street looking at shop window,  when suddenly I saw your brother in the pull of blood

 داشتم توی خیابون راه می رفتم و ویترین مغازه ها رو نگاه می کردم که یدفعه برادرت رو غرق در خون دیدم

Do you ever smoke cigarette at home  هیچ وقت توی خونه سیگار می کشی

How late did you stay here last night? تا کی اینجا موندی

 

درس 18:

Did your father order the dinner I am really hungry

Why did your husband lock the door, I haven’t got a keyچرا شوهرت در رو قفل کرد من کلید ندارم

You are pooling my leg, did your brother leave iran for ever داری سر به سرم می زاری برادرت برای همیشه ایران رو ترک  کرد

What did your husband buy for you شوهرت کادو برات چی خرید

As far as I remember he bought a set of jewelry

How attacked you in the street کی به تو حمله کرد توی خیابون

Why did your father signed the letters on behalf of the chairman چرا پدرت نامه ها را از طرف رئیس هیات مدیره امضا کرد

He didn’t ask me anything in this respect اون چیزی در این زمینه از من نپرسید

Did your brother listen to my cassettes برادرت نوارهای منو گوش کرد

my mother saw you مادرم تورو دید  

ماضی نقلی فاصله ایست بین زمان حال و گذشته

فرمول:  Have/has+ p.p

 

My mother has seen you مادرم تورو دیده

نشانه ماضی نقلی در زمان فارسی برای سوم شخص "ه" است مثل دیده، رفته، آمده، و ...

My husband locked the door شوهرم در را قفل کرد

My husband has locked the door شوهرم در را قفل کرده

Where did your father park the car? پدرت کجا ماشینو پارک کرد

Where has your father parked the car? پدرت کجا ماشینو پارک کرده

As far as I know he hired a lawyer  وکیل گرفت

As far as I know he has hired a lawyer وکیل گرفته

My father spoke to you about me

My father has spoken to you about me

Did your brother order the dinner?

Has your brother ordered the dinner?

Where did your mother go?

Where has your mother gone?

Did your father fire me forever?

Has your father fired me forever?

Your mother saw me

Your mother has seen me

My father arrived home

My father has arrived home

He spoke to me

He has spoken to me

Don’t worry about my mother she stayed at home

She has stayed at home

My father has eaten dinner/has bought/has listened/ has sent me 1000$/ has seen you/ has washed the dishes

برای I  و you و we و they همیشه ماضی نقلی به کار می بریم بجز گذشته ای که زمان آن را بگوییم

Have you eaten dinner شام خوردی- تو در قبل بدون زمان ماضی نقلی

Did you eat dinner before the class قبل از کلاس شام خوردی- تو در قبل با زمان گذشته ساده

I have seen this film من این فیلمو دیدم – من در قبل بدون زمان ماضی نقلی

I saw this film last year من این فیلمو پارسال دیدم

Why have you locked the door چرا در رو قفل کردی

I haven’t locked the door

I didn’t locked the door last night

Don’t worry I have listen to my cassette

I listened to my cassette 2 days ago

I am hungry, have you ordered the dinner

Did you order the dinner last night

What have you ordered چی سفارش دادی

I have ordered steak من استیک سفارش دادم

I ordered steak 2 hours ago

My father ordered the steak پدرم استیک سفارش داد

My father has ordered the steak پدرم استیک سفارش داده

Where have you parked the car ماشینو کجا پارک کردی

Where did you park the car last night دیشب ماشینو کجا پارک کردی

Why did your father parked here چرا پدرت ماشینو اینجا پارک کرد

I have spoken to your mother من با مادرت صحبت کردم

I spoke to your mother last night من دیشب با مادرت صحبت کردم

Your mother spoke to me مادرت با من صحبت کرد

Why has your mother spoken to meچرا مادرت با من صحبت کرده 

I have called him من به اون زنگ زدم

I called him last night من دیشب بهش زنگ زدم

Your mother called me مادرت بهم زنگ زد

Your mother has called me مادرت به من زنگ زده

Janet what is the matter ?

It is my husband

He has gone

Gone?

Where has he gone?

He has gone to Paris

Has he gone on business?

No, he hasn’t gone on business. he has gone with Dorophi

Who is Dorophi?

She is his secretary

Is he coming back?

I don’t know.

What is the matter? موضوع چیه

What is wrong چی شده

Is anything wrong چیزی شده

What is wrong with you چته

Why have you cried? چرا گریه کردی

Why did you cry at the party last night چرا دیشب تو مهمونی گریه کردی

I haven’t cried من گریه نکردم

I am sure your mother cried for my sake مطمئنم مادرت بخاطر من گریه

Has your mother cried for my sake مادرت بخاطر من گریه کرده

Are you crying داری گریه می کنی

I haven’t cried من گریه نکردم

 It is my husband. What does It refer to? It refers to husband. The matter is husband

He has gone رفته

He went رفت

Did he go رفت؟

Has he gone رفته؟

Where did he go کی رفت

Why has he gone چرا رفته

Who did he go چجوری رفت

How has he gone چجوری رفته

Where did he go کجا رفت

Where has he gone کجا رفته

He has gone for ever برای همیشه رفته

He went for ever

He went to the north

Has your husband gone on trip شوهرت رفته مسافرت

As far as I know he went to Dubai تا انجایی که من می دونم او رفت دبی

Did your husband go on mission شوهرت ماموریت رفت

Has your brother gone on leave برادرت مرخصی رفته

I think he has gone on holiday فک کنم رفته تعطیلات

He went on mission رفت ماموریت

Has your husband gone to the north with any one?شوهر شما با کسی رفته شمال

Who did your husband go on trip with? شوهرت با کی رفت مسافرت

Who has your husband gone on trip with شوهرت با کی رفته مسافرت

Has he come back برگشته

Did your father come back پدرت برگشت

Why did your father come back چرا پدرت برگشت

Why has your father come back چرا پدرت برگشته

He came back for ever برای همیشه برگشته

He is goanna come back می خواد برگرده

When is he coming back کی بر می گرده

 

Proverb:

To be + over تمام

Time is over وقت تمام/Rain is over بارون بند اومد

A heavy shower is soon over تب تند زود عرق می کنه- بارون تند زود بند می آد

Mehran Mirzaei,Mehran mirzaee,Mehran Mirzaie,Mehran Myrzaiee,Mehran Mirzai,مهران میرزایی

 

/ 11 نظر / 187 بازدید
نمایش نظرات قبلی
s d

مهندس خيلي تند پيش ميريد. لطفان درسها رو دير تر آپ کنيد [وحشتناک]

شما سرعتت رو ببر بالا[ناراحت]

جلال

آقای مهدی زاده سرعتت خوبه همینطوری ادامه بده باز هم از وقتی كه میگذاری تشكر می كنم

سلام. عذر میخوام ادامه درس 18 کی حاضر میشه؟ ممنون میشم اگه درس هارو زود آپ کنید .واقعا خسته نباشید

thanks alot

سلام ادامه نمیدین؟در س 18؟

سپاس

ممنون. در س19 كي آپ مي كنيد ممنون از تلاش شما

انسیه

سلام [لبخند] واقعا از لطفتون ممنونم.خسته نباشید .یه سوال داشتم . ایا برای بیشرفته هم این کار رو انجام میدید ؟

مهدخت

میشه واسه پیشرفته هم این کار رو انجام بدین؟