بابک مهدی زاده رحیمی
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      آرمان پویش (Arman Pouyesh ) (وبلاگ آموزش زبان انگلیسی)
How long does it take-why dont you..(مقدماتی-درس دوازدهم) نویسنده: بابک مهدی زاده رحیمی - ۱۳٩۳/۱/٢٤

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

درصورتیکه فایل صوتی این جلسه رو نیاز دارید لطفا اینجا کلیک کنید

قبل از شروع درس 12 لطفا تمرین های زیر رو انجام بدنین:

Do you often watch horror film or comic films?

How often does your mother visit you?

Which departments do you work in? I don’t know you

I work in sales department, what about you?

Does your husband ever eat sea food?

Why are you so late, I am worried about you

Who is that man standing at the door speaking to your father?

Does your husband ever go on a trip alone?

Why do you have dinner so late every night, it's not good for your health

My husband has dinner out every other night, not always.

What company does your father work for?

He works for a foreign company but he is goanna resign because he doesn't like his job

Why are you goanna leave me? I haven’t got any problems with you

Do you ever consult with your husband about your problems?

Why are you seating here nagging over and over?

Do the women ever nag at home?/do you ever nag at home?

Are you sure your mother works in staff department?

I don’t know her

Do you ever dance at the parties?

How often does your father go on leave?

Do you often have a shower in the morning or at night?

My husband never has a shower at night

Why do you arrive so late every day?

My wife arrives home between 8 and 9

Do you ever eat yoghurt with your food?

Do you often go abroad?

شروع درس 12:

How do you come to school? چه جوری مدرسه می ری و می ای  

By bus

How much does it cost?

How long does it take?

About 20 min

How are you coming here at this time? این دفعه رو چه جوری می آی – اینده قطعی

How do you come to the class on Mondays?  دو شنبه ها چه جوری می ای کلاس

As far as I know your wife works on the night shift at the hospital. How does your wife come to the hospital with out a car every night?

How do your children come to school every morning?

I am goanna pike up my mother at the air port to night, how are you coming here? اینده قطعی

How do you come here every day? هر روز چه جوری میای و میری

By bus, by taxi, by metro, by subway, by underground, by tube, by car (in my car با ماشینم), on foot پیاده, on bicycle, on motor cycle, 

Do you ever come to the office by bus?

Does your husband often come to the office by bus or metro?

My husband has got a car; he often comes to the office in his car.

How often do you come to the office here by taxi?

Does your husband ever come to the office on foot?

My husband is very lazy/ ne'er-do-well; he never comes here on foot

How much does it cost? چقد هزینه بر می داره چقد پولش میشه

Cost هم اسم است هم فعل به معنای اسمی یعنی هزینه

It cost only 20

My cost of living here is very high هزینه زندگی من ایجا خیلی بالاست

How much is it? برای پرسیدن قیمت. این چنده؟

How long are you staying here? چند وقت اینجا می مونید (این دفعه) - اینده قطعی 

How long are you goanna stay here? I am goanna stay here for 2 weeks

How long does it take? چقدر طول می کشه

Does it take so long? خیلی طول می کشه

It doesn't take so long خیلی طول نمی کشه

It takes 50 mints

As far as I know it takes 2 days

It takes so long خیلی طول می کشه  

How long does it take you to memories your conversation?

(How long does it take you/he/.. to do s.th?)

How long does it take you to arrive home from work?

How long does it take you to have a shower/ iron my cloths/ have a shave/ cook the dinner/make up/type the letters/ cook for your husband?

It takes about 20 mints/half an hour.

What's the matter? موضوع چیه  

What's wrong? چی شده

What's wrong with your finger/head/leg? انگشتت چی شده

What's wrong with you? چته

What's wrong with your mother? مادرت چشه 

Is anything wrong? چیزی شده

Is anything wrong, why are you crying?

I have got a cold سرما خوردم/ I have got a headache سردرد دارم/ backache کمر درد/ toothache دندان درد/ stomach معده درد/ bellyache دل درد/ flu انفولانزا/ Cough سرفه کردن/ throat گلو- sore throat گلو درد/ I have got pins and nails in my foot ذوق دوق کردن پا/ vomit حالت تهوع

I have got vomit, I haven’t got any tablet what shall I do?  حالت تهوع دارم و قرص ندارم

Is any thing wrong? You are off color چیزی شده رنگت پریده

I feel dizzy Are you taking me to the doctor? حساس سرگیجه دارم منو می بری دکتر

 اینها جملات suggestion هستند پس بصورت کلی و حال ساده بیان می شوند.

Why don’t you see a doctor?  (See to doctor دکتر رفتن- take to the doctor به دکتر بردن)

Why don’t you stay here? چرا اینجا نمی مونی

Why don’t you see a dentist / vet (veterinarian) دامپزشک/

Your mother is under the weather

I know every thing

Why don't you take your mother to the doctor?

You are off color, why don’t you take a tablet قرص خوردن /aspirin/pain killerمسکن/

My husband is getting on my nerves شوهرم اعصابم رو خورد می کنه

Why don’t you get divorce?

Why don’t you abort your baby? چرا بچه ات رو نمی ندازی

Why don’t you speak to me?

I am very angry with my secretary she arrives in the office late.

Why don’t you fire her?

Why don’t you engage me? چرا عقدم نمی کنی

Why don’t you bring up this matter at the meeting چرا این مسئله را در جلسه مطرح نمی کنید?

I am going to the party tonight; I haven’t got any thing to wear.

Why don’t you wear a tie? امشب می خوام برم مهمونی هیچ چی ندارم بپوشم. چرا کراوات نمی زنی

Why are you wearing a tie? چرا کراوات زدی

Why don’t you wear a tie? چرا کروات نمی زنی

Why don’t you wear a suit? چرا کت و شلوار نمی پوشی

Why don’t you wear your yellow tie and red suit?

Swimming suit مایو زنانه / bathing suit مایو مردانه

Why don’t you resign? چرا استعفا نمی دی

I don’t know any doctor من دکتری نمی شناسم  

Does your father know good doctors in this city?

I am going to the party tonight, are you coming with me?

Where shall I come, I don’t know anybody at the party. Does anybody know me at the party?

I am staying anybody doesn't know me, nobody knows me کسی منو نمیشناسه

Who knows you? کی تو رو می شناسه

Who do you know? تو کیو میشناسی

Who knows me here? کی منو می شناسه

Who does your mother know? مادرت کیو می شناسه

Who knows your mother? کی مادرتو می شناسه

Why don’t you ask your landlady صاحبخانه خانم/ landlord صاحبخانه مرد?

Yes that’s a good idea, I am asking him later

I smell a rat بوی موش میاد (یه کاسه ای زیر نیم کاسه است)

Proverb:

"Birds of the feather flock together"  کبوتر با کبوتر باز با باز. کند همجنس با همجنس پرواز

Mehran Mirzaei,Mehran mirzaee,Mehran Mirzaie,Mehran Myrzaiee,Mehran Mirzai,مهران میرزایی

  نظرات ()
occasionally ,rarely ,often,sometimes ,Usually(مقدماتی-درس یازدهم) نویسنده: بابک مهدی زاده رحیمی - ۱۳٩۳/۱/٦

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

قبل از شروع درس لطفا تمرین های زیر رو انجام بدنین:

Why are you ganna divorce me?

Does your mother know anything about my problems?

She doesn’t know anything about me.  but I am telling everything later

What kind of films do you like? چه نوع فیلمی دوس داری

We haven’t got any thing to eat, is it ok if I serve left over? ما برای شام چیزی نداریم اشکالی نداره غذای مونده رو بکشم

Don’t wait for me I am eating dinner out/ I am calling you  منتظر من نمون من بیرون غذا می خورم

What kind of film do you like best?

Is it ok if I send the message for your father?

are you inviting me to your birthday? منو تولدتت دعوت می کنی

I am sure my mother doesn’t want this things من مطمئنم مادر من این چیزها را نمی خواهد

She only wants her money

Why are goanna pick up your mother? She has got a car

My mother doesn’t like your friend. Who shall I invite مادر من از دوستای تو خوشش نمیاد کیارو دعوت کنم؟

Are you goanna break up with me? I like you best تو می خوای با من بهم بزنی؟ من تورو از همه بیشتر دوسدارم

Are you sure your husband loves another one? مطمئنی شوهرت یکی دیگرو دوسداره؟

He likes somebody else, I am divorcing her اون یکی دیگرو دوس داره من طلاقش می دم

I am not telling you نمیگم بهت (اینده)

 

و حالا درس 11:

What are you gonna do this weekend? این آخر هفته را می خواهی چه کار کنی-اینده غیرقطعی

What are you doing this weekend? این آخر هفته را چه کار می کنی- اینده قطعی

What do you do at weekends آخر هفته ها چه کار می کنی؟ - حال ساده 

What is your father gonna do this Friday? آینده غیر قطعی

What is your father doing this Friday? آینده قطعی 

What does your father do on Fridays? حال ساده 

What is your husband gonna do tonight?

What is your husband doing tonight?

What does your husband do every night? 

My mother is gonna visit me tonight.

My mother is visiting me tonight.

My mother visits me every night. 

Why are you gonna take your son to the doctor next week?

Why are you taking your son to the doctor next week?

Why do you take your son to the doctor every week? 

Where is your father gonna go this summer?

Where is your father going this summer?

Where does your father go every summer? 

What is your husband gonna buy for you this year?

What is your husband buying for you this year?

What does your husband buy for you every year?

He is gonna buy a ring for me this year

He is buying a ring for me this year

He buys a ring for me every year 

When are you gonna call your mother?

When are you calling your mother? کِی (اینده قطعی)

When do you call your mother? کِیا (حال ساده)

When is your mother visiting you?

When does your mother visit you? 

She is visiting me tonight.

She is gonna visit me tonight

She visits me every night 

There is a conversation between a reporter and the people in the street. He is asking the people about their free time.

 

Good evening sir

Good evening

I am from market research limited (ltd مسئولیت محدود). May I ask you some questions?

Yes, all right

Thank you. What time do you usually arrive home from work?

I usually arrive at 6 o'clock

When do you usually have dinner?

I usually eat dinner at 7 o'clock but I some time eat dinner at 10 or 9. my wife works too.

What do you usually do after dinner?

Well I sometimes go out but I usually stay at home and watch TV

How often do you go out?

Not often. once or twice a week

Do you often visit your friends?

Yes I do quit often. I sometimes visit them, and they sometimes visit me. کاملا زیاد

Do you ever go to the cinema?

Yes I do

How often?

I occasionally see film I like horror film Frankenstein and Dracula هر از گاه

And the theater? Do you often watch theater?

Yes I do but not often I rarely to the theater. به ندرت. چی بشه

Do you ever go to the ballet?

No never, I don’t like ballet.

Well thank you

May I ask you a question?

Yes please

What do you do in your free time?

I ask question, but I never answer them!! 

Where does Mr. philton work?

Mr philton works for a market research company. شرکت تحقیقات بازار (شرکت بازاریابی)

he is asking people about their free time.

What is he asking about? داره درباره چی سوال می کنه 

What are you asking about?

Who is he asking? از کی سوال می پرسه

My father works for a foreign company.

As far as I know my neighbors work for the insurance company.

My husband works for Irandaroo Company.

Does your brother work for Irankhodro Co.?

Do your children work for the insurance Co.?

Does your husband work for clinic?

Do you work for the Insurance Co.?

Where do you work? کجا کار می کنی

Where does your husband work?

What company do you work for? توی چه شرکتی کار می کنی 

What kind of تعداد نا محدود

Which تعداد مشخص

برای "کدام خیابان" و "کدام شرکت" از what kind of  استفاده می کنیم

What company// what street

What company does your father work for?

Where does your mother work?

Which department do you work in? در کدام قسمت کار می کنی

Department>division>section 

I work in sales department من در بخش فروش کار می کنم    

accounting حسابداری / maintenanceحفاظت و نگهداری / staff کارگزینی/   

I am from market research Co.

* to be +form تعلق ما به هرجایی است  

I am from Insurance Co.

 are you from BBC net work?

as far as I know that man is from foreign Co.

what company are you from?= what company do you work for?/ where do you work for?

I am from market research ltd. 

What time do you usually arrive home from work?

What time does your father arrive home from the office every night?

What time do your children arrive home from school?

Why does your mother arrive home so late at night? چرا مادرت شبا دیر می رسه خونه؟

As far as I know she arrives home between 8 and 7.تا انجایی که من میدانم اون بین 7 و 8  می رسه

Does your husband arrive home at this time every night? شوهر تو هر شب همین ساعت می رسه خونه؟

My husband arrives home late every other day شوهر من یه روز در میون دیر می رسه

Every other month

Every other year 

Dinner is ready. When are you having dinner? شام اماده است کی شامتو می خوری

When do you eat dinner? کیا شام می خوری

Why does your father have dinner out every night?

As far as I know he eat dinner out every other day تا اونجایی که من می دونم اون یه روز درمیون بیرون شام می خوره

My husband has dinner out every other night

I eat dinner out every night but I am coming home this night من هر شب شام بیرون می خورم ولی امشب می آم خونه 

Do you work outside? آیا شما شاغل هستید؟

Does your mother work outside?

باید بتوانید بدون استفاده از usually و some times حال ساده بسازید. بهتر است با توجه به جمله قبل و بعد و مفهوم جملات حال ساده بسازیم تا به قیدهای زمان عادت نکنیم.

What are you doing after this dinner? بعد از این شامت چی کار می کنی (آینده قطعی)

What do you do after dinner at night?شبا بعد از شام چی کار می کنی(حال ساده)

What does your husband do after dinner every night?

What do you do after dinner? 

I sometimes go out

I sometimes play chess with my brother

I sometimes take a nap

my father sometimes calls me

my mother sometimes takes me to the park

He sometimes walks to the park but usually he goes to his room and calls his friends.

He usually goes to the kitchen and washes the dishes.

What does your wife do after dinner?

She sometimes watches TV bus usually ----ولی بعضی وقتها پاهاشو دراز می کنه و به من دستور می ده

How often do you shave? چند وقت به چند وقت

How often does your father have an accident?

How often do you write to your friends? (Write + to نامه نوشتن)

How often do you go out? چند وقت به چند وقت بیرون می ری؟

Once a week/ twice a week/ three times a week/ five times a week یکبار/ دو بار/ سه بار/ پنج بار

First/second/third/ tenth/

Your mother calls me ten times a day مادرت روزی ده بار به من زنگ می زنه  

My father goes abroad twice a year.

My brother has shave three times a week

I have a bath twice a week 

Often زیاد فعل یعنی یک کاری را دفعتان انجام بدهیم

A lot of زیاد اسم   

Do you often visit your friend?

Does your mother often call you? مادرت زیاد بهت زنگ می زنه

Does your father often go on a trip?

Does your friend often go abroad? دوستت زیاد خارج می ره

Does your husband often have a shave/have a shower?

Does your son often eat out بیرون غذا می خوره/watch horror films?

As far as I know he often watches comic films.

We always visit each other ما همیشه به هم سر می زنیم 

I don’t smoke cigarette.

My father doesn’t have a shower in the morning

I never smoke cigarette.

 من اصلان سیگار نمی کشم(never جمله را منفی می کند احتیاجی به don’t  نیست)

My brother doesn’t go on a trip. My brother never goes on a trip 

Do you ever smoke cigarette? تو اصلان سیگار می کشی؟

در سوالی never می شود ever

Does your brother ever go on a trip?

Does your husband ever wash the dishes?

Does your father ever watch horror films?

Do you ever take a nap in the office?

Does your mother ever take you to the cinema? مادرت تورو اصلان سینما می بره؟

How often do you go to the cinema? چند وقت به چند وقت می ری سینما  

My brother occasionally works at home. برادرم هر از گاهی توی خونه کار می کنه

My father occasionally goes on a trip alone.

I occasionally see a film.

I like horror films.

Do you ever go to the theater? تو اصلان تئاتر می ری

Does your teacher ever dance with the girls at the parties?

Do you ever set the clock? ساعت تنظیم می کنی

I don’t often go to the theater من زیاد تئاتر نمی رم

My brother rarely goes on mission.

Does your husband ever over sleep in the morning خواب ماندن

Do you ever listen to your cassette in the office?

Does your teacher ever ask you? She often answers me

قید ها:

How often چند وقت به چند وقت

Often زیاد (زیاد فعل یعنی یک کاری را دفعتان انجام بدهیم)

A lot of زیاد (اسم)

Never اصلان/ everسوالش

Occasionally هر از گاهی

Rarely به ندرت- چی بشه

Some time بعضی وقتها

Always همیشه

Proverb: 

 

"Apple never falls far from the tree"حلال زاده به داییش میره

 

 

 

 

چند کلمه با دوستان:

 

تهیه شده توسط خانم سوزان. با تشکر فراوان از طرف خودم و خواننده های سایت

 

هیچ بن بستی نیست ، یا راهی خواهیم یافت ، یا راهی خواهیم ساخت .لبخند

 

 Mehran Mirzaei,Mehran mirzaee,Mehran Mirzaie,Mehran Myrzaiee,Mehran Mirzai

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر sdfdsa (پیشرفته 1- درس پانزدهم) gonna be- To be +supposed to-able to do(پیشرفته 1- درس چهاردهم) Can I rely on you(پیشرفته 1-درس سیزدهم) (پیشرفته 1-درس دوازدهم) (پیشرفته 1-درس یازدهم) (پیشرفته 1-درس دهم) (پیشرفته 1-درس نهم) (پیشرفته 1-درس هشتم) (پیشرفته 1-درس هفتم)
کلمات کلیدی وبلاگ مقدماتی (۱٩) پیشرفته 1 (۱٦)