بابک مهدی زاده رحیمی
تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      آرمان پویش (Arman Pouyesh ) (وبلاگ آموزش زبان انگلیسی)
Present continuous-Is it ok(مقدماتی-درس هفتم) نویسنده: بابک مهدی زاده رحیمی - ۱۳٩٢/۱۱/٢٧

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

 این بخش شامل تمرین هایی از درس های گذشته است:

You have got a lot of thingsتو خیلی چیزها داری

برعکس زندگی من افتضاح هست. عاص و پاسم. هیچی ندارمon the contrary. Life is terrible. I haven’t got anything

به خدا من هیچی ندارم باز کنم ببینی؟ I swear to god. I haven’t got anything. Shall I open it

عجله داشتن.to be in hurry

I am in a hurryمن عجله دارم

دقت کنید که در جمله "عجله داشتن". به دلیل وجود "داشتن" نباید از have got استفاده کنیم بلکه ساختار این استراکچر به شکلto be in hurry هست

خدای من اینجارو نگاه تو همه چی داریOh dear. Look at this. You have got every thing

I am so sorry I haven’t got this model

Shall I show you another model?

You have got a lot of things in your case

I haven’t got any thing in my case shall I open my case

You haven’t got any thing what shall I order?

Could you take me to the hotel  I haven’t got a map

Has your father got any contact I have got some problems?

Prank  شوخی خرکی

مزاحم من نشو. من شوهر دارمDon’t disturb me. I have got a husband

خدای من خیلی گرونه ارزانترش رو دارین؟ Oh dear its very expensive. Have you got a cheaper one

میشه من رو به نزدیک ترین هتل ببرین Could you take me to the nearest hotel

Have you got any luggage?

اوه. خدای من. اینجا رو نگاه. تقلّبیه که Oh dear look at this. It’s fake

 این دورو برا دستشویی هست؟ میخوام بشاشم ;) Is there a toilet near here? I would like to call the nature

Call the nature اصطلاح عامیانه برای دستشویی رفتن

اونیکه پشت ویترین هست رو به من نشون میدین؟ من میخوام بخرمش Could you show me that recorder on the window

I would like to buy it

برادرتون چه ورزش هایی رو بلده؟ Which sports can your brother play

میخوای پیاده بری خونه یا تاکسی بگیری؟ Would you like to walk home or take a taxi

I have got some drugs. Shall we hitchhike?

اینجا کابینت نیست اصلا. من کجا بزارم There aren’t any cabinets here. Where shall I put it

چی داری؟ What have you got

چی دارین بگین؟ What have you got to say

میشه معرفیش کنین؟ Could you introduce him

Shall I draw a checkچک بکشم

میخوام این تی شرت رو امتحانش کنم. چی کار کنمI would like to try on this T-shirt

What shall I do

دستشویی کجاست؟ Where is john

بیشتر در انگلیس کاربرد دارد.

 

 

حال استمراری

What are you doing?داری چیکار می کنی

What are you doing?داری چیکار می کنی

مادرت داره چیکار میکنه؟ What is your mother doing

برادرات دارن چیکار میکنن؟ What are your brothers doing

همکارت دارن چیکار میکنه؟ What is your colleague doing

همه جملات زیر را با فعل ( دارم) ترجمه کنین. در این بخش با این لحن آشنا می شیم. که در واقع تکنیکی برای شناخت حال استمراری است

I am eating now.

I am driving in my car

I am walking in street

I am talking with you

She is reading a book

I am sitting in the park

I am going to my home

He is watching tv

We are playing soccer

They are thinking about it

He’s asking people about their free time.

He’s asking people about the social problems.

What is he asking people?

Who is he asking?

What are you talking about?

I’m talking about my wife.

Who is he talking about?

Smile لبخند زدن         laughing خندیدن

Are you frowning? داری اخم می کنی

Are you swimming? No I am listening

در این ساختارسوال نمی شود که  الان؟ چون این ساختار دقیقا برای زمان حال است

What am I doing? You are teaching

I am shaking my hand

What is your mother/father/sister doing?

What are your brothers doing?

دارم به تو فکر می کنم I am thinking to you

دارم می رقصم  I am dancing

I am dancing Arabic on the table

دارم کانال عوض می کنم I am switching the channel

توجه کنیم که در دو مورد عوض کردن Change نمیشه یکی عوض کردن کانال تلویزیون و یکی دیگه عوض کردن رشته تحصیلی

I would like to switch my major

 دارم میز رو میچینم I am setting the table

دارم تو آشپز خونه آشپزی می کنم I am cooking in the kitchen

داری شام ات رو می خوری Are you eating dinner

دارم تو جاده رانندگی می کنم I am driving on the road

دارم لباس هام رو عوض میکنم I am changing my cloth

چرا داری گریه می کنی why are you crying

دارم می خندم I am Laughing

I am watching TV/ cooking/ changing the cassettes/ changing my cloths

I am thinking about you/driving on the road/dancing with your Mother

Are you crying? Why are you crying?

I am serving the dinner/setting the table/washing the dishes/parking the car

Are you following me?

I am eating the dinner/

My brother is escaping فرار کردن           escape

قبل از سازهای موسیقیthe بکار می بریم      My brother is playing the piano

 در زدن     Someone is knocking the door

I am serving the customers مشتری را راه انداختن           to be serving

I am clapping     clap دست زدن/ snapping       snapبشکن زدن  / pinching   pinch نیشگون گرفتن

 دارم پیانو می زنم I am Playing the Pianoدقت کنیم که قبل از ابزار های موسقی حتما The بیاریم

چرا داری کثافت کاری می کنی why are you jerking up

آدم لات بی سرو پا Jerk

دارم بشکن می زنم I am snapping

از گشنگی داره میمیرهI am serving the dinner because she is starving

Home stay students  دانش آموزانی که در ازای پرداخت پول با یک خانواده انگلیسی

زندگی می کنند برای زبان آموزی

به این مکالمه توجه کنین:

اگر به انتهای اسم در انگلیسی s اضافه بشه یعنی "خانوادشون"

Tomas is student. He staying with the taylor's خانواده تیلورها   

Tomas is a student. He is staying with Taylors. An English Family

-Hello Miss Taylor. Can you help me? I am doing my homework and I can’t understand this word.

-Which one? Oh it’s difficult. I can’t help you now I am watching something.

-OH. What are you watching?

-I am watching cowboy film

-Can Mr. Taylor help me?

-No he can’t. He is reading.

-What is he reading?

-He is reading a magazine

-What about Kate?

-She can’t help you know. She is Phoning to some one

-oh. Who is she phoning?

-she is phoning her boyfriend

-you are asking a lot of questions tonight Tomas

-am I

-Well I am practicing my English

 

Home stay studentتوماس از اون دانشجوهاست که تو خونه می مونن. معمولا تو انگلیس به این شکل هست که یک نفر خونش رو دراختیار زبان آموز قرار میده و اینطوری سریعتر انگلیسی یاد میگیریم  

My son is staying with the hamidi's in shiraz  زندگی کردن با...  (بصورت موقتی)

Is your son staying with Briton's in Toronto?

My grandmother is staying with me  مادر بزرگم با من زندگی می کنه

Who is your son staying with? پسرتون با کی زندگی می کنه

I am doing my homework من دارم مقشهایم را می نویسم

Are you doing your home work here? Don’t disturb me.   مزاحم من نشو

I can't understand this word

من معنی این لغت را نمی توانم بفمم. اینجا can  به معنی توانستن است. باید به فعلی که همراه با can  می آید توجه کنیم. بیشتر اوقات can  به معنای بلد بودن است و گاهی نیز به معنای توانستن

I can't understand your meaning  من منظورت را متوجه نمی شوم  

My wife can't understand meهمسرم من را درک نمی کند   

Together باهم  

Each other  همدیگر   

We can't understand each other ما نمیتوانیم همدیگر را بفهمیم

Why cant you help me now? I am watching some things

I am sure your husband is watching something in his room

I am watching the cowboy film/police story film/ comic film/ love story film/horror filmترسناک/documentary filmمستند/fiction film تخیلی

Is your mother reading my diary دفترچه خاطرات  

مادر شما داره دنبال چیزی میگرده Is your mother looking for anything

داری دنبال کجا می گردی؟ Where are you looking for

دارم دنبال این آدرسه میگردم. I am looking for this address

I think that man is looking for somewhere

داری دنبال بهونه می گردی Are you looking for an excuse

چرا داری دنبال بهونه می گردی Why are you looking for an excuse

She is calling some one  به کسی داره زنگ می زنه   / she is calling my brother

توجه: Calling مثل  marry ،  حرف اضافه  ندارد

 

-Good morning

-Good morning. Can I help you?

-I am looking for a book

-What's the title? عنوانش چیه

-Instant Englishانگلیسی فوری

-Have you got it?

-Yes we have

-How much is it?

-5 pounds

-May I see it?

- Yes of Corse. Here you are

 

Who is your mother calling over and over  هی (تعداد زیاد)

You are asking a lot of questions. … am I??

Practice تمرین

Exercise ورزش

I am practicing, I am exercising

دقت کنیم که معنی" بدونه" میشه without   ولی برای مواد مثل روغن بدون کلسترول یا بنزین بدون سرب یا آدامس بدون قند می تونیم بعد از اون ماده کلمه Free رو بیاریم که به معنی " بدونه" هست

بدون شکر Sugar Free

I am looking for a sugar free cock

I am looking for cholesterol free oil

I am looking for lead free petrol

دارم دنبال زن بدون مادر می گردم I am looking for a mother free wife

 به دو صورت استفاده می شودFree

یا به صورت پسوند ویا به صورت تک. اگر با پسون بیاد مثل Sugar Free یعنی" بدونه " ولی اگر به صورت تک بیاد دو سه تا معنی داره

معنی اولش یعنی خالی

Free   1.خالی از نظر جا /2. آزاد/ 3. بیکار از لحاظ زمانی

 

Vacant   خالی از نظر فضا- اتاق خالی

Jobless بیکار از لحاظ داشتن کار و شغل

Excuse me, is this seat free? این جا خالیه؟

Is your house vacant?   خونت خالیه؟

بیکاری بمونی اینجا؟ (وسط جمله میخواهیم فعل اضافه کنیم بنابراین از to کمک میگیریم)

Are you free to stay here? / type my letters?/ iron my clothes?/ eat dinner together

 دنبال یک کتاب نایاب می گردم I am looking for a rare book

دارم دنبال یه ماشین لباس شویی می گردم I am looking for a dishwasher

داری دنبال این مدل می گردی Are you looking for this model?

دارم دنبال یه تخت تاشو می گردم I am looking for sofa bed

دارم دنبال یه دی وی دی پلیر می گردم I am looking for a DVD/Player

دارم دنبال یه دستگاهی می گردم که هم دی وی دی پلیر باشه هم رکوردر و هم ام پی تری پلیر

I am looking for a DVD player and recorder and mp3player all in one

درواقع این جور دستگاه ها رو که دارای امکانات یا شرایط متفاوتی هستند پشت سر هم میاریم و در آخر می گیم که all in one

دارم دنبال پاتوق شوهرت می گردم I am looking for your husband's cozy place

داری دنبال کجا می گردی Where are you looking for

دارم دنبال یه جای دنج می گردم I am looking for out of the way spot

ممکنه داخل ماشینتون رو ببینم May I see inside your car

-Excuse me

-Is this seat free?

-Yes it is

-Is it ok if I seat here?

-Is that your news paper?

-yes it is

-May I borrow it

 

اشکالی نداره اگه من اینجا بشینم؟

Is it ok if I seat here?/park here?/ marry again?/change my seat?/ dance with you?/ serve the dinner late?/   اشکالی نداره...

Is it ok if i lock the door?

Is it ok if i switch the channelاشکالی نداره اگه من کانال رو عوض کنم

Is it ok if i marry again?

Is it ok if i come with you?اشکالی نداره اگه من باهات بیام

 

 

Is it ok if I serve leftovers for dinner tonight? از قبل باقیمانده

Is it ok if I swim here in the nude? لخت

Is it ok if i take a nap? اشکالی نداره اگه من اینجا چرت بزنم

 

Is it ok if i swim here?اشکالی نداره اگه من اینجا شنا کنم

in the nude به صورت لخت

Is it ok if i teach here in the nude? اشکالی نداره من اینجا لخت درس بدم

Is that your news paper?

May I borrow it?/your car/ your ring/gun تفنگ/

May i borrow your car for two nights? میتونم ماشینتو واسه دو روز قرض بگیرم

May i borrow your cassette for two nights? میتونم کاستتو واسه دو روز قرض بگیرم

May i borrow 10 pounds?

Until tommorrow تا فردا

May i borrow 10 pounds until pay dayتا اخر برج

Due time موقع مقرر

May i borrow it? ممکنه قرضش بگیرم

May i borrow it for 10 minutesمیشه 10 دقیقه ازت قرضش بگیرم 

 

Proverb:

There is no smoke without fire. تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها

چند کلمه با دوستان:

این درس هم توسط یکی از دوستان بسیار خوب و فعالمون (خانم سوزان) تهیه شده که همینجا ازشون تشکر ویژه دارم. البته این درس رو مدتی قبل آماده کرده بودن که با توجه به اینکه درس های قبلی هنوز کامل نشده بود نتونستم به سرعت رو سایت بزارمش که همینجا از ایشون و خواننده های سایت عذرخواهی می کنم.

ایشالله که همیشه سربلند و پیروز باشید

 Mehran Mirzaei,Mehran mirzaee,Mehran Mirzaie,Mehran Myrzaiee,Mehran Mirzai

  نظرات ()
Can i- May i(مقدماتی-درس ششم) نویسنده: بابک مهدی زاده رحیمی - ۱۳٩٢/۱۱/٢۱

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

Custom آداب و رسوم  

Customsگمرک فرودگاه

Customer مشتری

این سه کلمه را با هم اشتباه نکنیم

این مکالمه در گمرک اتفاق افتاده:

Good morning

Can I see your passport?

Certainly. Here it is

Yes. That’s alrightتوجه کنیم که اینجا به معنای خواهش می کنم نیست بلکه(درسته) هست

Have you got anything to declare?

Yes I have.

What have you got?

I have got some whiskies and cigarette

How much whiskies have you got?

A litter

That’s alright

And how many cigarette have you got?

Two hundred

Fine

What about perfume. Have you got any perfume?

No. I haven’t

Good. Open your case please

Pardon?

Open your case please. Open it know

Oh dear look at this

You have got three bottle of whiskies

Four hundred of cigarettes

And a lot of perfume

 

Can I see your passport/documents/visa/ driving license?

Can I see your passport می تونم پاسپورتتون رو ببینم؟

May I see your passport? ممکنه پاسپورتتون رو ببینم؟

Shall I see your passport? پاسپورتتون رو ببینم؟

Could you show me your passport? میشه پاسپورتتون رو نشونم بدین  

Shall I < can I < could I < may I

 

Have you got driving license?

Has your mother got driving license?

My mother hasn't got driving license but she can drive.

Certainly sir, here it is/ here your are/ here is my passport

Yes that’s all rights/ok

Is everything ok? Lets attackهمه چی مرتبه؟ . حمله کنیم

Everything is ok.

Is every thing ok? در احوالپرسی استفاده می شود

Every thing is ok. Shall we start?

اگه همه چی روبراه نباشه مثلا در پرواز ها اصطلاح داریم

Help me, help me= mayday بشتابید به کمک

اظهار نامه declaration form

Have you got anything to declare? چیزی دارین اظهار کنین

Have you got anything to eat? چیزی دارین بخورین

Have you got anything to say? چیزی دارین بگین

Have you got anything to defend? چیزی دارین برای دفاع

Have you got anything to confess? چیزی برای اعتراف کردن دارین

Have you got anything to declare/say/show/eat/ defend/confess?

Defend (v),Defense (n)

چی داری بگی؟/اظهار کنی/ دفاع کنی/بگی /نشون بدی

What have you got to confess/eat/defend/show/say?

Yes I have.

 وقتی جواب کوتاه می دهیم گفتن got  لازم نیست. اگه بگی باید تا انتهای جمله را بگی

Have you got prohibited objects? اشیا ممنوعه

What have you got in your case?

I have got some whiskey and some cigarette.

Have you got any whiskey?

Have you got any cigarette?

What has your wife got with her?زنت با خودش چی داره

What have you got?چی داری

What have you got in your suit case? تو چمدونتون چی دارین

Have you got a shisha? قلیان

Do you smoke shisha?

How many cigarette have you got?

I have got 200 cigarette.

How much whiskey have you got?

A little

What about perfume?عطر و ادکلن چطور

No, I haven’t .

That’s all right. Open your case please.

Pardon?

Open it now

Shall I open it here?اینجا بازش کنم

Where shall I open it?کجا بازش کنم

Oh dear look at this.

اینجا dear به معنای عزیزم نیست. در واقع dear می تواند در شرایط مختلف معانی مختلفی داشته باشد.

Oh dear            oh my god  در حالت تعجب

                                                                                          کلافگی 

                          Oh my dear      عزیزم

You have got 3 bottles of whiskey, 400 cigarettes, and a lot of perfume.

Could you come whit me, shall I wait for you here?

 

Could you bring me some more tea/coffee please? یکی دیگه- مایع

                                        Another sandwich/salad? یکی دیگه- جامد

Bring آوردن, take بردن

Could you bring me the bill please?

Bill: صورتحساب- قبض آب و برق- لایحه مجلس

Could you bring me the jacket/the recorder please.

I am in hurry (to be + in+ hurry عجله داشتن)

Are you in hurry?

Why is your husband in hurry?

Could you show me some cameras/dish washers/washing machines/DVD player?

Could you show me that suit/ring/skirt on the window? پشت ویترین

Could you show me the rope?میشه قلقش رو بهم بگی

Which one shall I show you?کدوم یکی رو نشونتون بدم

Could you show me the way/address?

Certainly sir, This one is very good but I thin that one is better

This one is New-fashioned مد روز/ old fashion دمده / flashy خز، جواد

How much is it/the price?

How much is the price? قیمت چنده

How much is it چنده

The price is 85 pound

Oh dear that’s very expensive

On the contrary برعکس  it's very cheap

Have you got cheaper?

Could you give me a discount? میشه بهم تخفیف بدید

Could you not bargain میشه چونه نزنید؟

Oh I see تأیید حرف مقابل- که اینطور     

That one isn’t expensive sir.

What make/kind/ brand is it? مارک و مدلش چیه

Could you show it to me? میشه نشونم بدیش

 

Taxi.

Where to madam?

Could you take me to the airport/train station/ nearest hotel please?

Have you got any luggage? باروبندیل چمدان اسم جمع است

Baggageیعنی بارو بندیل بدون چمدان 

Yes could you get it for me? بلند کردن

It is over there اونجاست

It is in the trunk صندوق عقب

It is very heavy

Yes it is, I am very sorry/ I am so sorry

 

 Proverb:

"much coin, much care"

چند کلمه با دوستان:

این درس توسط یکی از دوستان بسیار خوب و فعالمون (خانم سوزان) تهیه شده که همینجا ازشون تشکر ویژه دارم. البته این درس رو مدتی قبل آماده کرده بودن که با توجه به اینکه درس های قبلی هنوز کامل نشده بود نتونستم به سرعت رو سایت بزارمش که همینجا از ایشون و خواننده های سایت عذرخواهی می کنم.

ایشالله که همیشه سربلند و پیروز باشید

 Mehran Mirzaei,Mehran mirzaee,Mehran Mirzaie,Mehran Myrzaiee,Mehran Mirzai 

 

  نظرات ()
have got-In the morning(مقدماتی-درس پنجم) نویسنده: بابک مهدی زاده رحیمی - ۱۳٩٢/۱۱/۱٥

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

من شش تا زبان بلدم  I can speak 6 languages

شما چند تا زبون بلدی how many languages can you speak

پدرتون چند تا زبان بلده؟  how many languages can your father speak?

پسرتون چند تا زبان بلده؟  how many languages can your son speak

How many languages can your daughter speak?

How many languages can your boss speak?

How many languages can your colleague speak?

How many languages can you speak?

چه زبونایی رو بلدی which languages can you speak

همکارت چه زبونایی رو بلده؟ which languages can your colleague speak?

مادرت چه زبونایی رو بلده؟ which languages can your mother speak?

 

Vehicleوسیله نقلیه

Departureخروج

Arrivalورود

Excuse me.

Yes. Can I help you?

Yes. I'd like some information about train please.

Where to?

To London.

When?

Tomorrow

Morning or afternoon?

In the evening. About 6 o'clock.

There is one 6.40

Thank you.

 

Can I help you? می تونم کمکتون کنم

I am at your service. What can I do for you?

I would like some information about trains. یه سری اطلاعات می خواستم درمورد قطارها

I would like some information about planes. یه سری اطلاعات می خواستم درمورد هواپیماها

I would like some information about flights. یه سری اطلاعات می خواستم درمورد پروازها

یسری اطلاعات می خواستم در مورد اتوبوس ها تون I would like some information about your coaches

توضیح: اتوبوس های داخل شهری رو میگن bus و اتوبوس های خارج از شهر را coach  میگن

یسری اطلاعات می خواستم در مورد کلاس ها تون I would like some information about your classes

یسری اطلاعات می خواستم در مورد روشتون I would like some information about your method

یسری اطلاعات می خواستم در مورد محصولتون I would like some information about your product

یسری اطلاعات می خواستم در مورد خانوادتون I would like some information about your family

یسری اطلاعات می خواستم در مورد شهریه ها تون I would like some information about your tuitions

چه نوع اطلاعاتی می خواین؟what kind of information would you like?

Where to? مخففwhere would you like to go  هست

Tomorrow  فردا

The day after tomorrow  پسفردا

Next week  هفته بعد

Next Friday  جمعه بعد

This Friday این جمعه

 

مهم ترین جمله این مکالمه :

Morning or afternoon?

In the evening. About 6 o'clock.

ما در فارسی در جواب "صبح یا بعد از ظهر ؟" فقط آن زمان را نام می بریم

مثلا می گوییم "صبح"

ولی همان گونه که در مکالمه مشخص است در زبان انگلیسی به این شکل نیست و باید زمان با حرف اضافه صحیح استفاده شود

In the evening   غروب

In the afternoonبعد از ظهر

In the morning

At night

At midnightنصف شب

At dawn سحر

یدونه هست برای ساعت ده و چهل دقیقه

There is one at 10:40

There are some هست

There are two دوتا هست

One at 6 and the other at eleven و دیگری

دقت کنیم که وسط جمله از another نمی توانیم استفاده کنیم چون بعدش باید اسم بیاد مثل another class ( کلاس دیگر)

One at 5 and the others at 11 وبقیه در ساعت

Here is your ticket بفرمایید اینم بلیطتون

How many are you? چند نفرین ؟

 شروع درس I have got

I have got a carماشین دارم

I have got a house خونه دارم

I have got a wife

I have got a husband

I have got two sons

I have got a villa

سبک British

از این به بعد به جای have   یا has  یه got  اضافه کنین میشه have got یا has got

My father has got a villa

My fiancé has got a villa

My children have got a car

I have got a wife

I have got two sisters

I have got a job

I have got a key

I have got a passport

I have got a recorder

My secretary has got a husband

My brother has got a wife

My sister has got a husband

My father has got a shop

My brother has got a villa in celardash

My mother has got a car

My husband has got a factory

My brother has got your number

My son has got a visa

My daughter has got this film

My children have got dinner

حالا سوالیش

Have you got a wife?

Have you got a husband?

Have you got a passport?

Have you got a teacher?

حالا به این سوال توجه کنین

بچه دارین؟ اینجا با توجه به ماهیت جمع بچه ها have you got any children

Has your brother got any children?

Has your sister got any children?

Have you got any brothers?

Has your wife got any sisters?

Has your colleague got any brothers?

Have your friends got any brothers?

Have you got any friends in Shiraz?

Has your father got any friends in Manchester?

He has you got some friends in Shiraz

Have you got any relatives there? اونجا قوم و خویشی داری؟

Has your brother got any relatives in IRAN?

 

شما دوستی تو ایران داری؟have you got any friends in Iran?

Has your brother got any relatives here?

Have got any contacts in the office? پارتی داری

My father has got some contacts

Have you got any question?

Has your mother got any problems with me?

How many brothers has your brother got?

Has she got?

Has your father got?

Have your children got?

Have you got?

What have you got?چی داری

When have you got? کی داری

Where have you got? کجا داری

How have you got? چجوری داری

Have you got? داری

I have got a break time?

Have you got a break time?

Propertyدارایی ها- ویژه گی ها

Hi there سلام از راه دور مثلا از پشت پنجره

My name is Gloria Gaston

I am an actress

I am from London

I have got a flat in London

I have got a house in Hollywood with swimming pool.

I have got a new Rolls Royce and a lot of money in the bank

I have got three wonderful children in Hollywood

Life is greatزندگی محشره

I have got everything

Have you got everything?

حالا منفیش

My name is Tom Atkins

I am from London too?

I am brokeبی پولم.عاص و پاسم

Bankrupt ورشکسته

I haven’t got any money

I haven’t got a job or a house or a car

I haven’t got a wife and I haven’t got any children

Life is terribleافتضاحه

Horrible وحشتناکه

Life is awful زندگی گنده

Awful جاهای زیادی میشه بکار بردش. برای مثال هرجا بخوایم بگیم که گنده(فیلم گندیه. زندگی گندیه .غذای گندیه)

I haven’t got anything

What have you got?

I have got everything

 

Proverb:

A little body has got a great soulفلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه

 

 Mehran Mirzaei,Mehran mirzaee,Mehran Mirzaie,Mehran Myrzaiee,Mehran Mirzai

  نظرات ()
Imperative sentence-Could you-Shall- Can(مقدماتی-درس چهارم) نویسنده: بابک مهدی زاده رحیمی - ۱۳٩٢/۱۱/٥

پل ارتباطی من با شما.

با تکمیل فرم و ارسال آن، ایمیل شما در بانک اطلاعاتی این وبلاگ ثبت شده و از آخرین اخبار مرتبط از جمله زمان آپدیت مطالب آگاه می شوید.برای انتقال به صفحه ارسال فرم اینجا کلیک کنید

میخوای چک بکشی؟Would you like to draw a cheque?

برای جابجا کردن کرکره هم از draw استفاده می شود

Would you like to draw curtain?

 

There is some money in my account. Would you like to draw a cheque?

I am hungry. I would like to serve the dinner.

روزه هستی؟ are you on a fast?

Is your mother on a fast?

میخوای روزه بگیری؟ would you like to go on a fast?

میخوای روزه بگیری یا روزه ات رو بشکنی؟ would you like to go on a fast or break your fast?

میخوای با من ازدواج کنی؟ would you like to marry me?

میخوام طلاقت بدم I would like to divorce you

میخوام طلاق بگیرم I would like to get divorce

میخوای طلاق بگیری؟ would you like to get divorce?

I would like to start the class.

Pay attention to me.

 

جمله های دستوری و امری

از کسی میخوای که کاری رو انجام بده. البته کسی که باهاش راحتیم. درواقع این جملات حالت غیر رسمی دارد.

در رو ببند shut the door

Open the window

Lock the door

Lock the door. I would like to change my cloth.

Stay here. I would like to speak with you.

Serve the dinner. I am hungry.

Set the table. I would like to serve the breakfastمیخوام افطار رو بکشم

Come with meهمرام بیا

Follow meدنبالم بیا

Wait for me

Wait for my father

Wait for my husband

Change your seat

Pull the car overبزن کنار

Pull the car over. I would like to speak with you.

Turn off the lights. I would like to take a nap

Turn off the TV

Turn on the lights

Turn on the radio. I would like to listen to the news

Turn up the radio.

Turn down the radio.

Wind down the window پنجره رو پایین بکش

 

تلفظ اسمیه اش "ویند" به معنی باد

تلفظ فعلیه اش "وایند" به معنیه کشیدن

Fold the cloth لباس ها رو تاکن

Stop itبس کن دیگه

That’s enoughبسه دیگه (وقتی کسی چیزی داره برامون ت

هرفعلی بعد از stop با ing همراه میشه

دست بردار از سیگار کشیدنstop smoking

بسه دیگه رانندگی کردن stop driving

دست بردار از این بازیگوشی کردنstop fooling around

Foolish احمقانه رفتار کردن

دست بردار از این بچه بازیها stop acting like a baby

دست بردار دیگه stop it

حالا جملات منفی امری

Don’t stay here.

Follow me. Don’t follow me.

Don’t turn on the lights روشن نکن

Don’t lock the door

Don’t pull the car over

Don’t wait for me

Don’t turn down the radio

Don’t wind down the window

Don’t turn up the radio

Don’t come with me

Don't go in نرو داخل

Speak upبلند صحبت کن

Don’t speak up بلند صحبت نکن

 

از این جملات دستوری همه جایی نمی تونیم استفاده کنیم و مودبانه نیست البته بی ادبانه هم نیست و کاملا دوستانه است ولی حالت رسمی تر این جملات به شکل زیر می باشد.

با اضافه کردن یک "میشه" به اول جمله. برای مثال (میشه در رو قفل کنید؟)

 

Could you lock the door?

Could you stay here?

Could you follow me? میشه دنبالم بیای

Could you turn off the lights?میشه چراغ ها رو روشن کنی

Could you lock the door?

Could you serve the dinner?میشه شام رو بکشی

Could you set the table?

Could you change your seat? میشه جاتون رو عوض کنین؟

Could you park here?

Could you turn on the radio?

Could you turn up the radio?

Could you? میشه ؟

تذکر: این جمله هارو "می تونین" تلقی نکنین. این اشتباهی بوده که در مدارس به ما یاد دادن. درواقع فقط معنیه " میشه " رو با خود دارد.

 

Could you pull the car over? میشه بزنی کنار ؟

Give me. بده به من

Give me the salt نمک رو بده به من

Could you give me the salt? میشه نمک رو بدی به من ؟

Could you wait for me?

Could you wind down the window?

Could you turn on the lights? میشه برق ها رو روشن کنی ؟

حالت منفیش

Could you not stay here? میشه ؟

توجه کنیم که:در وسط جمله نمی توانیم از don’t استفاده کنیم

I can

I can't

I can don’t نداریم

 

Could you not stay here? میشه نمونی اینجا ؟

Could you not follow me? میشه دنبال من نیای ؟

Could you not turn off the lights?

Could you not set the table here?

Could you not park here?

Could you not wait for me? میشه منتظر من نباشی

Could you not do it? میشه این کار رو انجام ندین

Could you do it? میشه انجامش بدین

چند جور " میشه " داریم:

 

1- مودبانه ولی صمیمی (مثالش به برادرت)

Can you stay here?

2- یک پله مودبانه تر could you stay here

3- خیلی مودبانه تر would you stay here

تو نامه ها حتما دیدیم: خواهشمند است...

از حالت سوم درزمان تشریفات استفاده می شود. بنابراین برای ما بهتر است که همیشه از حالت دوم استفاده کنیم.

استفاده از please  در این جمله ها لزومی نداشته و بود یا نبودش جمله را مودبانه نمی کند بلکه ساختدار جمله است که تاثیر گذار خواهد بود.

Could you fold my cloth?میشه لباس هام رو تا کنی؟

Could you not park here?

 shall I

در تمامی این موارد، سوال از دیگران بود. حالا ساختاری رو یاد می گیریم که سوال از خود یا خودمون باشه. مثال: بمونم اینجا؟ یا بمونیم اینجا؟

Shall we stay here?

Shall I stay here?بمونم اینجا؟

یعنی فقط shall I  و  shall we  داریم

 

Shall we serve the dinner?

Shall we park here? همینجا پارک کنیم

Shall we seat here? بشینیم همینجا

Shall I seat here?

Shall we start?شروع کنیم

Shall I start?

Shall we go to the cinema?

Shall I go to the cinema?برم سینما

Shall we set the table here? بچینم میزو همینجا

Shall I set the table here?

Shall we order a stake? استیک سفارش بدیم

Shall we eat dinner out?

Shall I eat dinner out?

Shall we stay here?

Where shall we stay? کجا بمونیم

Where shall we park?

Where shall I park?

What shall we order?

Which film shall we go?کدوم فیلم رو بریم

حالا جوابش

Shall we stay here? – Let’s stay

Shall we lock the door? - Let’s lock the door قفل کنیم

Shall we go to the cinema? - Let’s go

Which film shall we go? - Let’s go “here without me”

What shall we order? -Let’s order the stake

 

با آوردن یک s در انتهای شغل به مکان انجام کار اشاره می کنیم

برای مثال hair dresser آرایشگر

Hair dresser's آرایشگاه

نانوا Baker

نانوایی baker's

قصاب butchers

قصابی butcher's

دکتر Doctor

مطب doctor's

 

دو نفر در آرایشگاه نشستن و شوهر های خودشون رو به رخ هم می کشنshowing off

My husband is wonderfulشوهر من فوق العاده است

Really? Is he?

Yes. He is big. Strong and handsome

Well. My husband isn’t big or very strong but he's very intelligent.

Intelligent?

Yes.

He can speak 6 languages

Can he?

Which languages can he speak?

He can speak French, Spanish, Italian, German, Arabic and Japanese.

Oh. My husband is very athletic

Athletic?

Yes. He can swim, ski, Play football, cricket and rugby and he cook.

Sorry. Can your husband cook? My husband can't play sport but he is excellent cook.

Is he?

Yes. And he can sew, Iron. He is a very good husband

Really?

Is he English?

 

My husband is wonderfulشوهرمن فوق العاده است

My son is wonderfulپسرمن فوق العاده است

My wife is wonderfulزن من فوق العاده است

My daughter is wonderfulدخترمن فوق العاده است

My teacher is wonderfulمعلم من فوق العاده است

My colleague is wonderfulهمکارمن فوق العاده است

 

My husband is extraordinary شوهرمن استثنایی است

Handsome خوشتیپ

Beautiful برای خانم ها استفاده می شود

Intelligentباهوش

Intelligence هوش

Ministry of Intelligenceوزارت اطلاعات

Is he intelligent? باهوشه

گرامر Can

Can به معنای تونستن هم هست ولی بهتر است که از "بلده" استفاده کنیم. برای مثال " پسرم بلده شنا کنه" " دختر من آشپزی بلده "

 

 

I can speak 4 languagesمن 4 تا زبون بلدم

My father can speak 3 languages

 

من شش تا زبان بلدم  I can speak 6 languages

شما چند تا زبون بلدید how many languages can you speak

پدرتون چند تا زبان بلده؟  how many languages can your father speak?

پسرتون چند تا زبان بلده؟  how many languages can your son speak

How many languages can your daughter speak?

How many languages can your boss speak?

How many languages can your colleague speak?

How many languages can you speak?

چه زبونایی رو بلدی which languages can you speak

همکارت چه زبونایی رو بلده؟ which languages can your colleague speak?

مادرت چه زبونایی رو بلده؟ which languages can your mother speak?

بلده can he?

My husband is very athleticشوهرم ورزشکاره

Is your daughter athletic?

برای ورزش های تک نفره به هیچ عنوان نمی توان از playاستفاده کرد

در این مکالمه اگر ترتیب رعایت نشود کاملا اشتباه هست. در ورزش های تک نفره از he can فاکتور گرفته و در ورزشهای گروهی این مکالمه از he can play

Can your mother swim مادرت شنا بلده

Can your brother ski? برادرت اسکی بلده

Can you play football? فوتبال بلدی

Can you drive?

Can you cycleدوچرخه سواری بلدی

Can you play volleyball?

Can you play tennis?

Can you play chess? شطرنج بلدی

Can you play backgammon? تخته نرد بلدی

Can he cook? آشپزی بلده

I can’t cook من آشپزی بلد نیستم

Can your mother cook?

I can’t cook

Can you cook Iranian food?

I can cook Japanese food.

What can you cookچی بلدی بپزی

What can your mother cook?

What can your husband cook?

I can cook everything

She can’t cook anything هیچی بلد نیست بپزه

My husband can cook everything

Sportورزش

Play sport ورزش کردن

My husband can’t play sport

I can’t play sport

My brother can play sport

Can your husband play sport?

Can your daughter play sport?

Which sport can you play چه ورزش هایی رو بلدی?

Which sport can your daughter play? دخترت چه ورزش هایی رو بلده

Excellent ماهر

Excellent cook آشپز ماهریه

My brother can’t play football but he is an excellent cook

He can sew.

Can you iron?

Can she iron?

Can you work with the computer?

Can your son work with the computer?

I can’t work with the computer.

My brother can work with computer?

What can you do?

What can your husband do?

My husband can’t do anythingهیچ کاری بلد نیست

She can’t do anything

Proverb:

Out of sight, out of mindاز دل برود هر آنکه از دیده برفت

 چند کلمه با دوستان

درس چهار دارای نکات بسیار مهمی بود. مخصوصا بخش can  و shall به نظرم استاد میرزایی این دو موضوع رو خیلی خوب برامون توضیح دادن. این درس رو به تدریج تکمیل کردم ،بعضی از دوستان اعتراض داشتن که کامل نیست که بالاخره امروز و خدارو شکرکامل شد. بزودی درس 5 رو شروع می کنم و از الان این خبر خوب رو بدم که درس شش توسط یکی از خوانندگان خوب وبلاگ (خانم سوزان) آماده شده که بالافاصله بعد از درس 5 براتون آپ می کنم.

قربون همگی شما

بابک

 

Mehran Mirzaei,Mehran mirzaee,Mehran Mirzaie,Mehran Myrzaiee,Mehran Mirzai 

  نظرات ()
مطالب اخیر sdfdsa (پیشرفته 1- درس پانزدهم) gonna be- To be +supposed to-able to do(پیشرفته 1- درس چهاردهم) Can I rely on you(پیشرفته 1-درس سیزدهم) (پیشرفته 1-درس دوازدهم) (پیشرفته 1-درس یازدهم) (پیشرفته 1-درس دهم) (پیشرفته 1-درس نهم) (پیشرفته 1-درس هشتم) (پیشرفته 1-درس هفتم)
کلمات کلیدی وبلاگ مقدماتی (۱٩) پیشرفته 1 (۱٦)